Reglement en informatie 2015

Algemeen Reglement Bike Festival Brabant Editie 2015.

 

Artikel 1.

Algemene inlichtingen:
De 4-, 6- en 24-uurs race zullen plaatsvinden op zaterdag 27 en zondag 28 juni 2015 in Zeeland (Gemeente Landerd) en de organisatie is in handen van de Stichting Bike Festival Brabant.

Het bestuur bestaat uit:

–          Peter van Boekel, namens de Rotary Schaijk-Land van Ravenstein;

–          Bart Brentjens, voormalig Olympisch Kampioen Mountainbike en

–          Daphny van den Brand voormalig wereldkampioen veldrijden.

 

Een belangrijke missie van het evenement is het verwerven van gelden voor goede doelen.

 

Het centrale punt van de wedstrijd bevindt zich nabij de oversteek Tweehekkenweg/Zevenhuis in Zeeland.

Deze plaats werd gekozen om verschillende redenen:

–          De elementen zijn voorhanden om een uitdagend parcours uit te stippelen.
Een afwisselend en uitdagend parcours van ±8 km met veel single tracks en waar
hier en daar goed gebruik wordt gemaakt van de hoogteverschillen.

De deelnemers worden dan ook af en toe verrast door een kleine klim en/of daling.

–          De nodige infrastructuur wordt ter beschikking gesteld.

 

Het Bike Festival Brabant organiseert een 4-, 6- en een 24-uurs race. Voor de 4-, 6- en 24-uurs race hanteert de organisatie aparte categorieën; voor elke categorie worden prijzen ter beschikking gesteld.

–          De deelnemers volgen hetzelfde circuit.
Aan de startlijn wordt geen volgorde ingesteld.

–          De organisatie behoudt zich het recht voor het aantal inschrijvingen naar boven èn naar beneden bij te stellen.

 

Ook wordt er een bedrijvencompetitie en een dikke-banden-race voor kinderen georganiseerd.

 

Artikel 2.

Inschrijvingen:
Deelnemers kunnen zich tot (mits niet vol) 15 juni 2015 online inschrijven via de site: http://www.bikefestivalbrabant.nl/

De inschrijving wordt pas definitief na ontvangst van de volledige betaling!

Inschrijfgeld kunt u overmaken op:

NL38 RABO 0384855504 ten name van Stichting Bike Festival Brabant o.v.v. van de race waarvoor u zich aanmeldt en uw team-naam.

Op het moment dat u zich individueel of als team inschrijft, verklaart u onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de voorwaarden verwoord in deze Algemene Inlichtingen.

 

Bij de inschrijving op zaterdag 27 of zondag 28 juni, dient de teamcaptain en/of deelnemer kennis genomen te hebben van deze Algemene Inlichtingen. Met een ondertekend formulier, verklaart hij mede namens zijn teamleden of zichzelf, akkoord te gaan met de artikelen verwoord in deze Algemene Inlichtingen. Klik hier om het formulier eigen risico te downloaden, in te vullen en neem dit mee bij het inschrijven, dit zorgt voor een snellere inschrijving.

 

Artikel 3.

Programma:
Verkenning van het circuit is gepland op zaterdag 27 juni tussen 12:00 en 13:00 uur.
Staanplaatsen voor tenten en caravans worden vanaf vrijdag 26 juni 16:00 uur ter beschikking
gesteld aan de deelnemers dit i.o.m. de organisatie. Bij inschrijving aangeven van welke overnachtingsmogelijkheid u gebruik wilt maken.

 

Volledig programma:
Vrijdag 26 juni:

Vanaf 16:00 uur                Terrein open voor deelnemers die vrijdag arriveren

                                              (opgave vooraf aan èn in overleg met de organisatie).

Vanaf 19:00 uur                Evenementenprogramma in en rondom de tent.

 

Zaterdag 27 juni:

10:00 uur:                           Secretariaat open voor inschrijving etc. overhandiging van de nummerborden,

                                               polsbandjes, chips en controle van de inschrijvingen op het secretariaat.

12:00 uur:                           Parcours open voor verkenning deelnemers!

13:00 uur:                           Evenemententerrein en tentenkamp autovrij.

13:30 uur:                           Briefing over de marathon voor teamcaptains en individuele rijders.

14:30 uur:                           Officiële opening.

15:00 uur:                           Start 24-uurs race (Sport – Fun – Individueel).

15:00 uur:                           Start 6-uurs teamrace (Bedrijven).

15:00 uur:                           Evenementenprogramma in en rondom de tent.

20:45 uur:                           Aankondiging laatste ronde (6 uur).

21:00 uur:                           Finish 6-uurs teamrace.

22:00 uur:                           Prijsuitreiking 6-uurs teamrace.

01:00 uur:                           Nachtrust.

 

 Zondag 28 juni:

 07:00 uur:                           Secretariaat open voor inschrijving etc. overhandiging van de nummerborden,

                                               polsbandjes, chips en controle van de inschrijvingen op het secretariaat.

08:00 uur:                           Briefing voor teamcaptains (4- en 6-uurs).

08:00 uur:                           Deelnemersontbijt.

08:30 uur:                           Start 6-uurs teamrace (Fun – Sport).

10.00 uur:                           Start 4-uurs individuele race.

10:00 uur                            Evenementenprogramma in en rondom de tent.

11:00 – 14:00 uur:             Start dikke-banden-race en opening kinderactiviteiten.

13.45 uur:                           Aankondiging laatste ronde 4-uurs individuele race.

14.00 uur:                           Finish 4-uurs individuele race.

14:15 uur:                           Aankondiging laatste ronde (6 uur).

14:30 uur:                           Finish 6-uurs race.

14:45 uur:                           Aankondiging laatste ronde (24 uur).

15:00 uur:                           Einde 24-uurs race aansluitend ereronde (6 en 24 uur).

16:00 uur:                           Prijsuitreiking 4-, 6- en 24-uurs race.

18:00 uur:                           Einde programma.

 

Artikel 4.

Ploegen, aantal deelnemers en kosten:
De verschillende categorieën zijn hierna weergegeven:

LET OP:

Teams waarvan een òf meerdere rijders een wedstrijdlicentie van de KNWU hebben, vallen automatisch in de sportklasse!

 

Categorieën Minimaal Maximaal
Individueel 24-uurs race: 1 persoon 1 persoon
Individueel 4-uurs race: 1 persoon 1 persoon
 .    
Bart Brentjens 24-uurs race    
(sport)(met licentie): Minimaal Maximaal
Heren of Gemengd: Min. 2 personen Max. 6 personen
Dames: Min. 2 personen Max. 6 personen
 .    
Fun teams 24-uurs race    
(zonder licentie): Minimaal Maximaal
Heren of Gemengd: Min. 4 personen Max. 6 personen
Dames: Min. 4 personen Max. 6 personen
 .    
Sportteams 6-uurs race    
(met licentie): Minimaal Maximaal
Heren of Gemengd: Min. 2 personen Max. 6 personen
Dames: Min. 2 personen Max. 6 personen
 .    
Fun teams 6-uurs race    
(zonder licentie): Minimaal Maximaal
Heren of Gemengd: Min. 2 personen Max. 6 personen
Dames: Min. 2 personen Max. 6 personen
 .    
  Minimaal Maximaal
Bedrijventeams 6-uurs race: Min. 2 personen Max. 4 personen

 

Behalve de ploegleden die op het formulier zijn vermeld wordt niemand toegelaten aan de start.

U kunt zich tot 15 juni 2015 online inschrijven voor dit evenement!

Betaling uitsluitend per persoon of per team voorafgaand aan evenement.

De inschrijving wordt pas definitief na ontvangst van het volledige factuurbedrag!

24-uurs Race individueel.

Inschrijfgeld € 45,– per deelnemer.

In dit bedrag zijn begrepen:

–          kosten van inschrijving en organisatie;

–          overnachtingsmogelijkheid op het terrein (opgave via inschrijving website);

–          toegang tot de afspuitplaats;

–          toegang tot toiletten en douches;

–          medische bijstand;

–          deelnamekaart;

–          ontbijt voor de deelnemers van de 24-uurs race.

Per inschrijving dient de betaling per Bank te worden verricht.

 

Bart Brentjens 24-uurs Sportrace en

24-uurs Funrace.

 

Kosten inschrijving 24-uurs voor de categorieën FUN, SPORT en INDIVIDUEEL: € 45,– per deelnemer.

Bij dit bedrag zijn inbegrepen:

–          kosten voor de inschrijving en organisatie;

–          overnachtingsmogelijkheid op het terrein (opgave via inschrijving website);

–          toegang tot de afspuitplaats;

–          toegang tot douches en toiletten;

–          medische bijstand;

–          parkeerplaats;

–          uitslagvermelding op de website;

–          stroomaansluiting (apart te bestellen).

Per inschrijving dient de betaling per Bank te worden verricht.

Te betalen bedrag € 45,– maal het aantal ploegleden vermeld op het inschrijvingsformulier.

 

6-uurs Sport, Fun en 4-uurs Individueel (zondag).

Kosten inschrijving 6-uurs voor de categorieën FUN, SPORT en INDIVIDUEEL: € 35,– per deelnemer.

Bij dit bedrag zijn inbegrepen:

–          kosten voor de inschrijving en organisatie;

–          rustmogelijkheid op het terrein;

–          elk team krijgt eigen plek van 25 m² incl. stroomaansluiting;

–          toegang tot de afspuitplaats;

–          toegang tot douches en toiletten;

–          medische bijstand;

–          parkeerplaats;

–          uitslagvermelding op de website.

Per team dient er één betaling te worden verricht.

(€ 35,– maal het aantal deelnemers wel vermelden op het inschrijfformulier.)

 

6-uur Bedrijvencompetitie (zaterdag).

Kosten inschrijving voor de 6-uurs BEDRIJVEN CHALLENGE € 485,– per team.

Bij dit bedrag zijn inbegrepen:

–          kosten voor de inschrijving en organisatie;

–          rustmogelijkheid op het terrein;

–          elk team krijgt eigen plek van 25 m² incl. stroomaansluiting;

–          parkeerplaats;

–          toegang tot de afspuitplaats;

–          toegang tot douches en toiletten;

–          medische bijstand;

–          vermelding logo en uitslag van team op de website;

–          mogelijkheid van plaatsen bedrijfsvlag bij tent binnen eigen plek;

–          reclamemogelijkheden rondom het parcours.

Per team dient er één betaling te worden verricht. Daarbij is € 485,– een vast bedrag.

 

Dikke-banden-race (zondag).

Een van de onderdelen van het Bike Festival is de dikke banden race. Deze race is bedoeld voor kinderen tot en met 12 jaar zonder wedstrijdlicentie. De dikke banden race is een fietswedstrijd voor jongens en meisjes. De kinderen mogen eraan meedoen op een eigen fiets met minimaal een banddikte van 28 mm. Er kan gebruik worden gemaakt van alle soorten fietsen, met uitzondering van de racefiets.

Op zondag 28 juni wordt de dikke banden race gereden. Deze zal om 11.00 uur starten. Meedoen is gratis! Bij de wedstrijd zijn er verschillende prijzen te winnen en voor iedere deelnemer ligt er een leuke herinnering klaar.

De kinderen kunnen zich vanaf medio april aanmelden via info@cyclexperience.nl.

 

Aanmelden kan tot aanvang van de eerste wedstrijd!

 

Artikel 5.

Ouderlijke toestemming:
De minimum leeftijd van de deelnemers voor de competities is vastgesteld op:
–              16 jaar voor alle races; muv de 6 uurs race in team verband, daar is de minimum leeftijd 13 jaar.

 

Minderjarigen (onder 18 jaar) moeten vergezeld zijn van minstens 1 meerderjarige in de ploeg en moeten een getekende ouderlijke toestemming kunnen voorleggen. Klik hier om het formulier ouderlijke toestemming te downloaden, in te vullen en neem dit mee bij het inschrijven, dit zorgt voor een snellere inschrijving.

De teamleider dient bij het online inschrijven akkoord te geven dat de minderjarige deelnemer(s) toestemming hebben van ouders/verzorgers en blijft in alle gevallen verantwoordelijk voor deze deelnemers!

De organisatie kan in geen enkele vorm, van welke aard dan ook, verantwoordelijk worden gesteld!

 

Artikel 6.

Verklaring deelname voor eigen-risico:
De deelnemers verklaren in goede gezondheid te verkeren en een goede fysieke conditie te hebben. De teamleider geeft bij de online inschrijving aan dat alle deelnemers in zijn/haar team in goede gezondheid verkeren. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor gezondheidsproblemen tijdens de wedstrijd. Bij de inschrijving op zaterdag 27 en zondag 28 juni dient u per deelnemer dit formulier ondertekend af te geven. Klik hier om het formulier eigen risico te downloaden, in te vullen en neem dit mee bij het inschrijven, dit zorgt voor een snellere inschrijving.

 

Artikel 7.

Teamplaats & Bouwkeet:
Ieder 24-uurs team krijgt de mogelijkheid te overnachten op het rennersterrein. Hier voor is een plaats groot 25 m² te reserveren. Overnachting in een keet is ook mogelijk.

De teamplekken kunnen op vrijdag tussen 16:00 en 22:00 uur, of op zaterdag tussen 8:00 en 11:00 uur worden ingericht.

Teamplaats.

Voor de deelnemers van de 24-uurs race bestaat de mogelijkheid tot het huren van een teamplaats groot 25 m².

De kosten bedragen: € 100,– per teamplaats. excl. aansluitpunt stroom.

 

Bouwkeet.

Voor de deelnemers van de 24-uurs race bestaat ook de mogelijkheid tot het huren van een bouwkeet, welke door de organisatie zal worden geplaatst. U hebt er dus geen extra werk van!

De kosten bedragen: € 275,– per bouwkeet, incl. stroom.

Bij het in ontvangst nemen van de sleutel, tekent de teamcaptain voor akkoord.

Het is verboden voorzieningen in en aan de bouwkeet aan te brengen.

 

Artikel 8.

Tekenen gebruik transponder en bouwkeet:

Bij ontvangst van de transponder en/of aanvang van de huurperiode van de bouwkeet tekent de vertegenwoordiger van het team / de individuele deelnemer voor ontvangst of aanvang van de huurperiode.
Na beëindiging van de wedstrijden moeten de transponders worden ingeleverd bij het secretariaat. Indien men de transponder NIET inlevert, wordt het verantwoordelijke team /  de deelnemer beboet met een bedrag van € 50,–.

Blijkt, na controle, de gehuurde bouwkeet niet te zijn achtergelaten in de staat zoals men die bij de aanvang van de huurperiode aantrof, wordt het verantwoordelijke team / de deelnemer beboet met een bedrag van € 150,–.

Wij vragen u om de omgeving van de standplaats en bouwkeet schoon te maken op het einde van de 6- en 24-uurs race.

Elke beschadiging aan het materiaal zal aan het verantwoordelijke team gefactureerd worden.

 

Artikel 9.

Fietsen:
De mountainbikes die voor de 4-, 6- en 24-uurs race gebruikt worden, moeten in perfecte staat verkeren.

Er mag uitsluitend worden deelgenomen met fietsen van het type mountainbike (dus geen wegfiets, cross- of veldritfiets of e-mountainbike).

Elke deelnemer mag met zijn eigen mountainbike deelnemen. De organisatoren hebben het recht om op elk moment van de wedstrijd de fietsen te controleren.
Indien een verantwoordelijke een gevaar opmerkt aan een fiets, dan zal hij dat melden aan de ploeg die onmiddellijk het gevaar moet verhelpen, op straffe van uitsluiting.

 

Artikel 10.

Verlichting:
Vanaf zonsondergang (of op bevel van de organisatie) zal verlichting verplicht moeten worden gevoerd. Wij vragen een degelijke verlichting (op het fietsstuur en helm) en achterop een rood licht. Wanneer de lichten niet functioneren, kan de organisatie beslissen om de rondes niet verder in aanmerking te nemen.

Een deel van het parcours loopt door de bossen en daar ontbreekt doorgaans elke vorm van verlichting. Daarom is het verplicht om ook de helm te voorzien van een lamp.

Bepaalde moeilijke zones van het circuit zullen door de organisatie verlicht worden. Ook het rennersterrein zal worden verlicht.

 

Artikel 11.

Helm:

Het dragen van een helm is verplicht tijdens de hele duur van de 4-,6- en 24-uurs race. Na
een eerste waarschuwing zullen de rondes die men doet zonder helm niet meegeteld worden. Bij herhaling kan de organisatie beslissen de deelnemer uit te sluiten. (dit is tevens van toepassing tijdens het inrijden c.q. parcours verkennen)

 

Artikel 12.

Stuurborden:
Iedere deelnemer ontvangt een bord behorend bij het nummer van de ploeg. De borden worden op het secretariaat aan de teamcaptain uitgereikt. Het nummer dient te allen tijde goed zichtbaar te blijven op de fiets.

Gebruik van eigen gemaakte nummerborden is ten strengste verboden en de organisatie zal dan ook sancties treffen indien een ploeg zich niet aan deze regels houdt! Na een eerste waarschuwing zullen de rondes die men met eigen nummerbord rijdt, niet worden meegeteld.

Na afloop van de wedstrijd mag men het stuurbord als aandenken meenemen.

 

Artikel 13.

Registratie van de rondes:
Het registreren van de rondes van alle onderdelen, vindt op meerdere plaatsen in het circuit plaats.

Daartoe wordt een elektronisch systeem gehanteerd met een chip: wanneer de fietser het controletapijt passeert, worden de gegevens van de chip geregistreerd op een computer die de resultaten toont. Voor de registratie van de rondes is het dus zeer belangrijk dat de deelnemer de chip overneemt bij een aflossing. Er is slechts één chip per ploeg, welke geplaatst is in een bidon, die op het secretariaat wordt uitgereikt (bidon in bidonhouder). Wanneer dat niet het geval is, is de organisatie niet verantwoordelijk voor het niet meetellen van de gereden rondes.

Tijdens de wedstrijd wordt er regelmatig een scorelijst uitgeprint met de resultaten en tussentijden, welke bij de jurybus en in de centrale tent wordt opgehangen. Scores zijn ook te zien op het grote scherm op het binnenterrein.

 

Artikel 14.

Aflossing:
De aflossing van de deelnemers voor de 4-, 6- en 24-uurs race moet gebeuren op de plaats die de organisatie aangeeft en die wordt bekend gemaakt tijdens de briefing. Aflossingen buiten deze zone zijn strikt verboden, op risico van diskwalificatie. Geen enkel team mag gebruik maken van een al dan niet gemotoriseerd voertuig. De frequentie van de aflossingen wordt bepaald door de deelnemers zelf.

 

Artikel 15.

Pech tijdens ronde:
De deelnemer die langs het parcours in moeilijkheden komt, keert terug naar het vertrekpunt zonder de andere deelnemers op het circuit in gevaar te brengen.

De organisatie controleert het circuit regelmatig. Een deelnemer kan ook door de organisatie worden opgehaald. Op het parcours bevinden zich diverse controleposten die met de organisatie in verbinding staan.

 

Artikel 16.

Respecteer het parcours:
Alle deelnemers aan de wedstrijden van het Bike Festival Brabant verbinden er zich toe het uitgestippelde parcours te respecteren. Gebeurt dat niet, dan kan de annulering volgen van de betreffende ronde. Bij herhaling zal de deelnemer en/of hele ploeg buiten de wedstrijd worden gezet zonder mogelijk verhaal. De wedstrijdcommissarissen zullen aanwezig zijn op het parcours van de 6-

en 24-uurs race.

Artikel 17.

Fair Play:
Het hele evenement staat in het teken van gezelligheid, Fair Play en sportiviteit voor iedereen. Daarom verwachten de organisatoren van iedereen sportief gedrag.

Op elk gedrag dat door een wedstrijdcommissaris als gevaarlijk wordt bestempeld, volgt na een waarschuwing een sanctie. Onderling respect tussen deelnemers, organisatoren en toeschouwers is van belang voor een goede afloop van de competitie.

 

Artikel 18.

Controle:

–          Tijdens het evenement wordt er door de organisatie gecontroleerd op het niet volledig rijden c.q. afsnijden van het parcours, diegene die door de organisatie op dit feit wordt betrapt zal direct worden gediskwalificeerd! (Mocht de rijder in teamverband rijden dan zal het hele team worden gediskwalificeerd).

–          Het is niet-ingeschreven personen strikt verboden om deel te nemen aan de wedstrijd. Elke deelnemer ontvangt een armbandje dat tijdens de hele wedstrijd gedragen moet worden. De deelnemer aan de race die door de organisatie wordt betrapt op het niet dragen van een armbandje, zal direct worden gediskwalificeerd! (Mocht de rijder in teamverband rijden dan zal het hele team worden gediskwalificeerd).

 

Artikel 19.
Sancties / Diskwalificatie:

Enkel de organisatie is gerechtigd om een ploeg een sanctie op te leggen en/of te diskwalificeren. In de artikelen 10, 11, 12, 14,18 en 25 worden de sancties omschreven. Indien een team na waarschuwing toch doelbewust zich niet aan de afspraken houdt, volgt diskwalificatie van de rijder en/ of het team.

 

Artikel 20.

Klassement:
De resultaten worden doorlopend bekend gemaakt vanuit de jurybus. Het klassement zal zich baseren op de afgelegde afstand na de 4-, 6- en 24-uurs wedstrijd. De eerste doorgang na 24 uur wedstrijd wordt niet rechtstreeks in aanmerking genomen, maar dient om de afgelegde afstand te schatten. Voor de ploegen die geen laatste ronde uitvoeren om de tijd van 24 uur te overschrijden, telt de afstand die ze effectief hebben afgelegd bij de laatste doorgang.

 

Artikel 21.

Prijzen:

Door de organisatie worden de onderstaande prijzen ter beschikking gesteld.

 

Categorieën: Prijs:
24-uurs race individueel Wisselbeker en attentie voor de deelnemers / winnaars.
24-uurs Bart Brentjens (sport) Wisselbeker en attentie voor de deelnemers /winnaars.
24-uurs Funteam Wisselbeker en attentie voor de deelnemers /winnaars.
4-uurs Individueel Wisselbeker en attentie voor de deelnemers /winnaars.
6-uurs Sportteam Wisselbeker en attentie voor de deelnemers /winnaars.
6-uurs Funteam Wisselbeker en attentie voor de deelnemers /winnaars.
6-uurs Bedrijventeams Wisselbeker en attentie voor de deelnemers /winnaars.
Heren snelste ronde € 100,–
Dames snelste ronde € 100,–

 

Artikel 22.

Verzekeringen:
De benodigde verzekeringen dienen door de deelnemers c.q. teams zelf geregeld te zijn.

 

Artikel 23.

Verantwoordelijkheid Organisatie.
De organisatie wijst elke verantwoordelijkheid van de hand betreffende ongevallen, diefstallen, verliezen, schade of beschadiging van het materiaal van de deelnemers. Elk team zal de veiligheidsvoorschriften respecteren en waken over de inhoud van zijn tent op het rennersterrein.

 

Artikel 24.

Parkeren voor deelnemers:
Vanaf de invalswegen naar Zeeland, zullen bewegwijzeringsborden worden geplaatst naar het rennersterrein.

Alle auto’s dienen op de daarvoor aangewezen plekken te worden geparkeerd.

 

Artikel 25.

Alcohol:
De deelnemers mogen tijdens de wedstrijd geen alcohol gebruiken. De organisatoren hebben het recht tot diskwalificatie van rijder en/of team na doelbewust negeren van eerdere waarschuwing.

 

Artikel 26.

Catering:
Drank en etenswaren (warm en koud) zullen tijdens de hele wedstrijd door de organisatie verkocht worden.

Het is door derden, niet behorend of verbonden aan de organisatie, niet toegestaan kramen met drank- en/of etenswaren te plaatsen.

 

Artikel 27.

EHBO:
EHBO is tijdens het hele weekend aanwezig en zal langs het circuit aanwezig zijn tijdens de wedstrijd. Ook zal er in het centrum een permanente EHBO-post aanwezig zijn.

 

Artikel 28.

Reclame-uitingen:

Publiciteit op fietsen en kledij is toegestaan. Voor alle andere vormen van reclame dient u vóóraf schriftelijk instemming te hebben van de organisatie.

 

Artikel 29.

Terugtrekking of annulering:

Wanneer een ingeschreven ploeg zich terugtrekt, wordt 50% van de gestorte som
terugbetaald, op voorwaarde dat deze terugtrekking gebeurt vóór 31 mei 2015.

Na deze datum wordt geen terugbetaling gedaan.

Dit is tevens van toepassing op afgenomen opties!

 

Artikel 30.

Vervanging:
Wanneer een of meerdere deelnemers van een ploeg zich zouden terugtrekken na de inschrijving, dan moet de organisatie daarvan schriftelijk (mail) op de hoogte gesteld worden.
Indien er geen vervanging komt, wordt de betrokken financiële deelname niet teruggestort.

 

 

Artikel 31.

Stroom & Aggregaat:
Voor de 24-uurs deelnemers is het mogelijk om een stroompunt te huren. De organisatie zal op uw teamplek een stroompunt (max. 3 kW) aanleggen.

De huurprijs bedraagt € 50,– (incl. verbruik).

 

De bouwkeet is reeds voorzien van stroom hetgeen in de huurprijs is verwerkt.

LET OP:

Het stroompunt is afgezekerd op een max. belasting van 3 kW!
Wanneer u meer dan 3 kW belast, dan zal uw zekering aanspreken.
Het gereserveerde stroompunt is beschikbaar vanaf de door de organisatie geplaatste zgn. “paddenstoel”.

Eigen aggregaten zijn niet toegestaan!

 

Artikel 32.

Registratie:

–          De organisatie is gerechtigd om het evenement of delen hiervan en de bezoekers op beelddragers vast te leggen. Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden voor publicatie. Hieronder wordt ook verstaan de (camera) registratie in kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid op het terrein.

–          Door betreding van het terrein en/of deelname aan het evenement, geeft de deelnemer en/ of bezoeker onvoorwaardelijk toestemming tot openbaarmaking en verveelvoudiging van de opnames.

 

Artikel 33.

Procedure bij ongeval:

Bij de inschrijving op het secretariaat op zaterdag 27 en zondag 28 juni, wordt elke ploegleider / deelnemer schriftelijk ingelicht over de te volgen procedure bij ongevallen. De ploegleider zal verantwoordelijk zijn voor het verspreiden van deze informatie onder zijn teamgenoten.

De hulppost en de EHBO medewerkers bevinden zich op het start- en finishterrein aan de Tweehekkenweg en langs het parcours! Indien u slachtoffer of getuige bent van een valpartij waarbij hulp nodig is, dan kunt u:

 

–          Melden bij mededeelnemers die de EHBO en/of organisatie kunnen informeren;

–          Melden bij de controleposten langs het parcours;

–          Vrijwilligers van organisatie waarschuwen die de hulpdienst kunnen attenderen;

–          EHBO-medewerkers waarschuwen langs het parcours.

 

Artikel 34.

Reglement:

De organisatie stelt zich als doel het evenement zo optimaal mogelijk te laten verlopen en iedere deelnemer een sportieve wedstrijd te laten beleven.

Door inschrijving verklaart iedere deelnemer kennis te hebben genomen van het reglement en de hieraan verbonden voorwaarden. Hij verplicht zich om het te respecteren en het op de meest strikte manier na te leven.

Het niet naleven van het reglement wordt door de organisatie gesanctioneerd, hetzij door diskwalificatie van hem en/of het team, hetzij door het opleggen van strafrondes aan het team.

Artikel 35.

Bereikbaarheid Zeeland voor bezoekers:

Vanaf de invalswegen naar Zeeland, zullen bewegwijzeringsborden worden geplaatst naar de beschikbare parkeerplaatsen.

 

Leave a Reply