Reglement en informatie 2018

Reglement en informatie Bike Festival Brabant 2018

Artikel 1.

Algemene inlichtingen:
De  6- en 12-uurs race zullen plaatsvinden op zaterdag 1 september 2018 in Herpen (Gemeente Oss) en de organisatie is in handen van de Stichting Bike Festival Brabant.

Het bestuur bestaat uit:

–          Peter van Boekel, namens de Rotary Schaijk-Land van Ravenstein

–          Bart Brentjens, voormalig Olympisch Kampioen Mountainbike

 

Een belangrijke missie van het evenement is het verwerven van gelden voor goede doelen.

 

Het centrale punt van de wedstrijd bevindt zich nabij de Kriekeput in Herpen.

Deze plaats werd gekozen om verschillende redenen:

–          De elementen  (Herperduin) zijn voorhanden om een uitdagend parcours uit te stippelen.
Een afwisselend en uitdagend parcours van ± 8 km met veel single tracks en waar
hier en daar goed gebruik wordt gemaakt van de hoogteverschillen.

De deelnemers worden dan ook af en toe verrast door een kleine klim en/of daling.

–          De nodige infrastructuur wordt ter beschikking gesteld.

Het Bike Festival Brabant organiseert een 6- en een 12-uurs race. Voor de  6- en 12-uurs race hanteert de organisatie aparte categorieën; voor elke categorie worden prijzen ter beschikking gesteld.

–          De deelnemers volgen hetzelfde circuit.
Aan de startlijn wordt geen volgorde ingesteld.

–          De organisatie behoudt zich het recht voor het aantal inschrijvingen naar boven èn naar beneden bij te stellen.

Ook wordt er een bedrijvencompetitie en een Kidz and Ride voor kinderen georganiseerd.

 

Artikel 2.

Inschrijvingen:
Deelnemers kunnen zich tot (mits niet vol) 25 augustus 2018 online inschrijven via de site: http://www.bikefestivalbrabant.nl/

De inschrijving wordt pas definitief na ontvangst van de volledige betaling!

Inschrijfgeld kunt u overmaken op:

NL38 RABO 0384855504 ten name van Stichting Bike Festival Brabant o.v.v. van de race waarvoor u zich aanmeldt en uw team-naam.

Op het moment dat u zich individueel of als team inschrijft, verklaart u onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de voorwaarden verwoord in deze Algemene Inlichtingen.

Bij de inschrijving op zaterdag 2 of zondag 3 september, dient de teamcaptain en/of deelnemer kennis genomen te hebben van deze Algemene Inlichtingen. Met een ondertekend formulier, verklaart hij mede namens zijn teamleden of zichzelf, akkoord te gaan met de artikelen verwoord in deze Algemene Inlichtingen.

Inschrijfgeld:
– Klik hier voor 6-uurs race.
– Klik hier voor 12-uurs race.

Artikel 3.

Programma:
Verkenning van het circuit is gepland op zaterdag 2 september 2017 tussen 12:00 en 13:00 uur.
Staanplaatsen voor tenten en caravans worden vanaf vrijdag 1 september 16:00 uur ter beschikking
gesteld aan de deelnemers dit i.o.m. de organisatie. Bij inschrijving aangeven van welke overnachtingsmogelijkheid u gebruik wilt maken.

 

Volledig programma:
Vrijdag 31 augustus:

Vanaf 16:00 uur                Terrein open voor deelnemers die vrijdag arriveren (opgave vooraf aan èn in overleg met de organisatie).

Zaterdag 1 september:

7:30 uur:                             Secretariaat open voor inschrijving etc. overhandiging van de nummerborden, polsbandjes, chips en controle van de inschrijvingen op het secretariaat.
7:45 uur:                             Parcours open voor verkenning deelnemers!
8:30 uur:                            Briefing over de marathon voor teamcaptains en individuele rijders.
9:30 uur:                            Officiële opening.
10:00 uur:                           Start 12-uurs race (race mannen, vrouwen, mixed)
11:00 uur:                           Start 6-uurs (race mannen, vrouwen, mixed)
15:00 uur:                           Evenementenprogramma
17 :45 uur:                          Aankondiging laatste ronde (6 uur races).
18:00 uur:                          Finish 6-uurs .

19:00                                  Prijsuitreiking 6 uurs
21:45 uur:                           Aankondiging laatste ronde (12 uur races).

22:00 uur:                         Finish 12-uurs .

 

Artikel 4.

Ploegen, aantal deelnemers en kosten:
De verschillende categorieën zijn hierna weergegeven:

LET OP:

Teams waarvan een òf meerdere rijders een wedstrijdlicentie van de KNWU hebben, vallen automatisch in de sportklasse!

Categorieën

Minimaal Maximaal
Individueel 12-uurs race: 1 persoon 1 persoon
Individueel 6-uurs race: 1 persoon 1 persoon
Team 6-uurs race Minimaal Maximaal
Heren of Gemengd Min. 2 personen Max. 4 personen
Dames Min. 2 personen Max. 4 personen
Teams 12-uurs Minimaal Maximaal
Heren of Gemengd Min. 3 personen Max. 6 personen
Dames Min. 3 personen Max. 6 personen

 

Behalve de ploegleden die op het formulier zijn vermeld wordt niemand toegelaten aan de start.

U kunt zich tot 25 augustus 2017 online inschrijven voor dit evenement!

Betaling uitsluitend per persoon of per team voorafgaand aan evenement.

De inschrijving wordt pas definitief na ontvangst van het volledige factuurbedrag!

12-uurs Race individueel (dames en heren)

Inschrijfgeld € 45,– per deelnemer.

In dit bedrag zijn begrepen:

–          kosten van inschrijving en organisatie;

–          overnachtingsmogelijkheid op het terrein (opgave via inschrijving website);

–          toegang tot de afspuitplaats;

–          toegang tot toiletten en douches;

–          medische bijstand;

–          deelnamekaart;

–          uitslagvermelding op de website;

–          ontbijt inbegrepen,

–          stroomaansluiting aanwezig

Per inschrijving dient de betaling per Bank te worden verricht.

 

12 uurs race teams

 

Kosten inschrijving 12-uurs voor de categorieën heren,dames, gemengd: € 45,– per deelnemer.

Bij dit bedrag zijn inbegrepen:

–          kosten voor de inschrijving en organisatie;

–          overnachtingsmogelijkheid op het terrein (opgave via inschrijving website);

–          toegang tot de afspuitplaats;

–          toegang tot douches en toiletten;

–          medische bijstand;

–          parkeerplaats;

–          uitslagvermelding op de website;

–          stroomaansluiting aanwezig .

Per inschrijving dient de betaling per Bank te worden verricht.

Te betalen bedrag € 45,– maal het aantal ploegleden vermeld op het inschrijvingsformulier.

6-uurs Individueel 

Kosten inschrijving  6-uurs voor de categorieën dames of heren € 25,– per deelnemer.

Bij dit bedrag zijn inbegrepen:

–          kosten voor de inschrijving en organisatie;

–          rustmogelijkheid op het terrein;

–          toegang tot de afspuitplaats;

–          toegang tot douches en toiletten;

–          medische bijstand;

–          parkeerplaats;

–          uitslagvermelding op de website.

Per team dient er één betaling te worden verricht.

(€ 25,– maal het aantal deelnemers wel vermelden op het inschrijfformulier.)

Kidz and Ride-race (zaterdag).

Een van de onderdelen van het Bike Festival is de dikke banden race. Deze race is bedoeld voor kinderen tot en met 15 jaar met of zonder wedstrijdlicentie. De dikke banden race is een fietswedstrijd voor jongens en meisjes. De kinderen mogen eraan meedoen op een eigen fiets met minimaal een banddikte van 28 mm. Er kan gebruik worden gemaakt van alle soorten fietsen, met uitzondering van de racefiets.

De kinderen kunnen zich vanaf medio april aanmelden via info@fietsclinicsnederland.nl

 

Aanmelden kan tot aanvang van de eerste wedstrijd!

            Leeftijdsgroepen:

t/m 4 jaar

5 t/m 6 jaar

7 t/m 8 jaar

9 t/m 10 jaar zonder licentie

9 t/m 10 jaar met licentie

11 tm 12 jaar zonder licentie

11 t/m 12 jaar met licentie

12 tm 15 jaar zonder licentie

12 tm 15 jaar met licentie.

 

 

Artikel 5.

Ouderlijke toestemming:
De minimum leeftijd van de deelnemers voor de competities is vastgesteld op:
–              16 jaar voor de 12-uurs race.

–             13 jaar voor de 6-uurs in teamverband
–              16 jaar voor de 6-uurs individuele race.

Minderjarigen (onder 18 jaar) moeten vergezeld zijn van minstens 1 meerderjarige in de ploeg en moeten een getekende ouderlijke toestemming kunnen voorleggen.

De teamleider dient bij het online inschrijven akkoord te geven dat de minderjarige deelnemer(s) toestemming hebben van ouders/verzorgers en blijft in alle gevallen verantwoordelijk voor deze deelnemers!

De organisatie kan in geen enkele vorm, van welke aard dan ook, verantwoordelijk worden gesteld!

 

Artikel 6.

Verklaring deelname voor eigen-risico:
De deelnemers verklaren in goede gezondheid te verkeren en een goede fysieke conditie te hebben. De teamleider geeft bij de online inschrijving aan dat alle deelnemers in zijn/haar team in goede gezondheid verkeren. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor gezondheidsproblemen tijdens de wedstrijd. Bij de inschrijving op zaterdag 27 en zondag 28 juni dient u per deelnemer dit formulier ondertekend af te geven.

 

Artikel 7.

Teamplaats & Bouwkeet:
Ieder team krijgt de mogelijkheid te overnachten op het rennersterrein. Hiervoor is een plaats groot 25 m² te reserveren.

Overnachting  is ook mogelijk.

De teamplekken kunnen op vrijdag tussen 18:00 en 22:00 uur, of op zaterdag tussen 8:00 en 11:00 uur worden ingericht.

Teamplaats.

Voor de deelnemers van de 12-uurs race bestaat de mogelijkheid tot het huren van een teamplaats groot 25 m², incl. stroom.

Artikel 8.

Tekenen gebruik transponder en bouwkeet:

Bij  aanvang van de huurperiode van de bouwkeet tekent de vertegenwoordiger van het team.

Blijkt, na controle, de gehuurde bouwkeet niet te zijn achtergelaten in de staat zoals men die bij de aanvang van de huurperiode aantrof, wordt het verantwoordelijke team / de deelnemer beboet met een bedrag van € 150,–.

Wij vragen u om de omgeving van de standplaats en bouwkeet schoon te maken op het einde van de 6- en 24-uurs race.

Elke beschadiging aan het materiaal zal aan het verantwoordelijke team gefactureerd worden.

 

Artikel 9.

Fietsen:
De mountainbikes die voor de  12- en 24-uurs race gebruikt worden, moeten in perfecte staat verkeren.

Er mag uitsluitend worden deelgenomen met fietsen van het type mountainbike (dus geen wegfiets, cross- of veldritfiets of e-mountainbike).

Elke deelnemer mag met zijn eigen mountainbike deelnemen. De organisatoren hebben het recht om op elk moment van de wedstrijd de fietsen te controleren.
Indien een verantwoordelijke een gevaar opmerkt aan een fiets, dan zal hij dat melden aan de ploeg die onmiddellijk het gevaar moet verhelpen, op straffe van uitsluiting.

 

Artikel 10.

Verlichting:
Vanaf zonsondergang (of op bevel van de organisatie) zal verlichting verplicht moeten worden gevoerd. Wij vragen een degelijke verlichting (op het fietsstuur en helm) en achterop een rood licht. Wanneer de lichten niet functioneren, kan de organisatie beslissen om de rondes niet verder in aanmerking te nemen.

Een deel van het parcours loopt door de bossen en daar ontbreekt doorgaans elke vorm van verlichting. Daarom is het verplicht om ook de helm te voorzien van een lamp.

Bepaalde moeilijke zones van het circuit zullen door de organisatie verlicht worden. Ook het rennersterrein zal worden verlicht.

 

Artikel 11.

Helm:

Het dragen van een helm is verplicht tijdens de hele duur van de 6- en 12 uurs race. Helm niet ouder dan 3 jaar. Na een eerste waarschuwing zullen de rondes die men doet zonder helm niet meegeteld worden. Bij herhaling kan de organisatie beslissen de deelnemer uit te sluiten. (dit is tevens van toepassing tijdens het inrijden c.q. parcours verkennen)

 

Artikel 12.

Stuurborden:
Iedere deelnemer ontvangt een bord behorend bij het nummer van de ploeg. De borden worden op het secretariaat aan de teamcaptain uitgereikt. Het nummer dient te allen tijde goed zichtbaar te blijven op de fiets.

Gebruik van eigen gemaakte nummerborden is ten strengste verboden en de organisatie zal dan ook sancties treffen indien een ploeg zich niet aan deze regels houdt! Na een eerste waarschuwing zullen de rondes die men met eigen nummerbord rijdt, niet worden meegeteld.

Na afloop van de wedstrijd mag men het stuurbord als aandenken meenemen.

 

Artikel 13.

Registratie van de rondes:
Het registreren van de rondes van alle onderdelen, vindt op meerdere plaatsen in het circuit plaats.

Daartoe wordt een elektronisch systeem gehanteerd met een chip: wanneer de fietser het controletapijt passeert, worden de gegevens van de chip geregistreerd op een computer die de resultaten toont.

Tijdens de wedstrijd wordt er regelmatig een scorelijst uitgeprint met de resultaten en tussentijden, welke bij de jurybus en in de centrale tent wordt opgehangen. Scores zijn ook te zien op het grote scherm op het binnenterrein.

 

 

 

Artikel 14.

Aflossing:
De aflossing van de deelnemers voor de 6- en 12-uurs race moet gebeuren op de plaats die de organisatie aangeeft en die wordt bekend gemaakt tijdens de briefing. Aflossingen buiten deze zone zijn strikt verboden, op risico van diskwalificatie. Geen enkel team mag gebruik maken van een al dan niet gemotoriseerd voertuig. De frequentie van de aflossingen wordt bepaald door de deelnemers zelf.

 

Artikel 15.

Pech tijdens ronde:
De deelnemer die langs het parcours in moeilijkheden komt, keert terug naar het vertrekpunt zonder de andere deelnemers op het circuit in gevaar te brengen.

De organisatie controleert het circuit regelmatig. Een deelnemer kan ook door de organisatie worden opgehaald. Op het parcours bevinden zich diverse controleposten die met de organisatie in verbinding staan.

 

Artikel 16.

Respecteer het parcours:
Alle deelnemers aan de wedstrijden van het Bike Festival Brabant verbinden er zich toe het uitgestippelde parcours te respecteren. Gebeurt dat niet, dan kan de annulering volgen van de betreffende ronde. Bij herhaling zal de deelnemer en/of hele ploeg buiten de wedstrijd worden gezet zonder mogelijk verhaal. De wedstrijdcommissarissen zullen aanwezig zijn op het parcours van de 6-

en 24-uurs race.

 

 

 

Artikel 17.

Fair Play:
Het hele evenement staat in het teken van gezelligheid, Fair Play en sportiviteit voor iedereen. Daarom verwachten de organisatoren van iedereen sportief gedrag.

Op elk gedrag dat door een wedstrijdcommissaris als gevaarlijk wordt bestempeld, volgt na een waarschuwing een sanctie. Onderling respect tussen deelnemers, organisatoren en toeschouwers is van belang voor een goede afloop van de competitie.

 

Artikel 18.

Controle:

–          Tijdens het evenement wordt er door de organisatie gecontroleerd op het niet volledig rijden c.q. afsnijden van het parcours, diegene die door de organisatie op dit feit wordt betrapt zal direct worden gediskwalificeerd! (Mocht de rijder in teamverband rijden dan zal het hele team worden gediskwalificeerd).

–          Het is niet-ingeschreven personen strikt verboden om deel te nemen aan de wedstrijd. Elke deelnemer ontvangt een armbandje dat tijdens de hele wedstrijd gedragen moet worden. De deelnemer aan de race die door de organisatie wordt betrapt op het niet dragen van een armbandje, zal direct worden gediskwalificeerd! (Mocht de rijder in teamverband rijden dan zal het hele team worden gediskwalificeerd).

 

Artikel 19.
Sancties / Diskwalificatie:

Enkel de organisatie is gerechtigd om een ploeg een sanctie op te leggen en/of te diskwalificeren. In de artikelen 10, 11, 12, 14,18 en 25 worden de sancties omschreven. Indien een team na waarschuwing toch doelbewust zich niet aan de afspraken houdt, volgt diskwalificatie van de rijder en/ of het team.

 

Artikel 20.

Klassement:
De resultaten worden doorlopend bekend gemaakt vanuit de jurybus. Het klassement zal zich baseren op de afgelegde afstand na de 4-, 6- en 24-uurs wedstrijd. De eerste doorgang na 24 uur wedstrijd wordt niet rechtstreeks in aanmerking genomen, maar dient om de afgelegde afstand te schatten. Voor de ploegen die geen laatste ronde uitvoeren om de tijd van 24 uur te overschrijden, telt de afstand die ze effectief hebben afgelegd bij de laatste doorgang.

 

Artikel 21.

Prijzen:

Door de organisatie worden de onderstaande prijzen ter beschikking gesteld.

 

Categorieën: Prijs:
12-uurs race individueel Wisselbeker en attentie voor de deelnemers / winnaars.
12-uurs race Teams Wisselbeker en attentie voor de deelnemers /winnaars.
6-uurs team Wisselbeker en attentie voor de deelnemers /winnaars.
6-uurs Individueel Wisselbeker en attentie voor de deelnemers /winnaars.
Heren snelste ronde € 100,–
Dames snelste ronde € 100,–

 

Artikel 22.

Verzekeringen:
De benodigde verzekeringen dienen door de deelnemers c.q. teams zelf geregeld te zijn.

 

Artikel 23.

Verantwoordelijkheid Organisatie.
De organisatie wijst elke verantwoordelijkheid van de hand betreffende ongevallen, diefstallen, verliezen, schade of beschadiging van het materiaal van de deelnemers. Elk team zal de veiligheidsvoorschriften respecteren en waken over de inhoud van zijn tent op het rennersterrein.

 

Artikel 24.

Parkeren voor deelnemers:
Vanaf de invalswegen naar Zeeland, zullen bewegwijzeringsborden worden geplaatst naar het rennersterrein.

Alle auto’s dienen op de daarvoor aangewezen plekken te worden geparkeerd.

 

Artikel 25.

Alcohol:
De deelnemers mogen tijdens de wedstrijd geen alcohol gebruiken. De organisatoren hebben het recht tot diskwalificatie van rijder en/of team na doelbewust negeren van eerdere waarschuwing.

 

Artikel 26.

Catering:
Drank en etenswaren (warm en koud) zullen tijdens de hele wedstrijd door de organisatie verkocht worden.

Het is door derden, niet behorend of verbonden aan de organisatie, niet toegestaan kramen met drank- en/of etenswaren te plaatsen.

 

Artikel 27.

EHBO:
EHBO is tijdens het hele weekend aanwezig en zal langs het circuit aanwezig zijn tijdens de wedstrijd. Ook zal er in het centrum een permanente EHBO-post aanwezig zijn.

 

Artikel 28.

Reclame-uitingen:

Publiciteit op fietsen en kledij is toegestaan. Voor alle andere vormen van reclame dient u vóóraf schriftelijk instemming te hebben van de organisatie.

 

Artikel 29.

Terugtrekking of annulering:

Wanneer een ingeschreven ploeg zich terugtrekt, wordt 50% van de gestorte som
terugbetaald, op voorwaarde dat deze terugtrekking gebeurt vóór 31 mei 2015.

Na deze datum wordt geen terugbetaling gedaan.

Dit is tevens van toepassing op afgenomen opties!

 

Artikel 30.

Vervanging:
Wanneer een of meerdere deelnemers van een ploeg zich zouden terugtrekken na de inschrijving, dan moet de organisatie daarvan schriftelijk (mail) op de hoogte gesteld worden.
Indien er geen vervanging komt, wordt de betrokken financiële deelname niet teruggestort.

 

 

Artikel 31.

Stroomvoorziening:

De bouwkeet is reeds voorzien van stroom hetgeen in de huurprijs is verwerkt.
LET OP:

Het stroompunt is afgezekerd op een max. belasting van 3 kW!
Wanneer u meer dan 3 kW belast, dan zal uw zekering aanspreken.
Het gereserveerde stroompunt is beschikbaar vanaf de door de organisatie geplaatste zgn. “paddenstoel”.

Eigen aggregaten zijn niet toegestaan!

 

Artikel 32.

Registratie:

–          De organisatie is gerechtigd om het evenement of delen hiervan en de bezoekers op beelddragers vast te leggen. Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden voor publicatie. Hieronder wordt ook verstaan de (camera) registratie in kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid op het terrein.

–          Door betreding van het terrein en/of deelname aan het evenement, geeft de deelnemer en/ of bezoeker onvoorwaardelijk toestemming tot openbaarmaking en verveelvoudiging van de opnames.

 

Artikel 33.

Procedure bij ongeval:

Bij de inschrijving op het secretariaat op zaterdag 2 en zondag 3 september, wordt elke ploegleider / deelnemer schriftelijk ingelicht over de te volgen procedure bij ongevallen. De ploegleider zal verantwoordelijk zijn voor het verspreiden van deze informatie onder zijn teamgenoten.

De hulppost en de EHBO medewerkers bevinden zich op het start- en finishterrein op de locatie van De Kriekeput en langs het parcours! Indien u slachtoffer of getuige bent van een valpartij waarbij hulp nodig is, dan kunt u:

 

–          Melden bij mededeelnemers die de EHBO en/of organisatie kunnen informeren;

–          Melden bij de controleposten langs het parcours;

–          Vrijwilligers van organisatie waarschuwen die de hulpdienst kunnen attenderen;

–          EHBO-medewerkers waarschuwen langs het parcours.

 

Artikel 34.

Reglement:

De organisatie stelt zich als doel het evenement zo optimaal mogelijk te laten verlopen en iedere deelnemer een sportieve wedstrijd te laten beleven.

Door inschrijving verklaart iedere deelnemer kennis te hebben genomen van het reglement en de hieraan verbonden voorwaarden. Hij verplicht zich om het te respecteren en het op de meest strikte manier na te leven.

Het niet naleven van het reglement wordt door de organisatie gesanctioneerd, hetzij door diskwalificatie van hem en/of het team, hetzij door het opleggen van strafrondes aan het team.

Artikel 35.

Bereikbaarheid voor bezoekers:

Vanaf de invalswegen naar De Kriekeput in Herpen, zullen bewegwijzeringsborden worden geplaatst naar de beschikbare parkeerplaatsen.

Leave a Reply